Vállalási feltételek 

Tájékoztató a Közúti közlekedési szakemberek (gépkezelő) képzésre jelentkezők részére

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, mely segít Önnek a tanfolyamra való jelentkezésben és a részvételi feltételek megismerésében. 

Képző szerv megnevezése„P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt.
Képző szerv fantázia neve:„P.OK”.MEI
Címe7621  Pécs, Rákóczi út 55.
E-mail-címepok.mei@gmail.com
Telefonszáma06 30 288-4000
Honlap címewww.prosperitasok.hu
Cég formájaBetéti társaság
Cégjegyzékszám02-06-066302
Iskolavezető neveGaál Zoltánné
Iskolavezető e-mail, telefonszámpok.mei@gmail.com; 06 30 288-4000
Ügyfélfogadás helyeTelefonszáma7621 Pécs, Rákóczi út 55. fszt.4. 6. kapucsengő06 30 288-4000
Ügyfélfogadási időHétfőtől-péntekig 10:00-18:00-ig.
Felnőttképzési nyt.szám:B/2020/008001; E/2020/000398
KAV képzési eng. szám:KGHF/918-8/2022-ITM
Engedélyező hatóság neveTIM Közlekedési HatóságKözúti Gépjármű-közlekedési Hatósági Főosztály

A gépkezelő képzés célja

A szaktanfolyam célja, hogy a tanulók olyan szakemberekké váljanak, akik alkalmasak a  gépkezelői jogosítványba  bejegyzett gépcsoportba tartozó géptípusokkal – bármely gazdasági ágazatban – gépkezelői tevékenység szakszerű, biztonságos ellátására, rendelkezzenek az adott gépcsoporttal  kapcsolatos legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciákkal. A képzés eredményeként képesek legyenek a munkakört megfelelő üzembiztonsággal, szakszerűen, a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása mellett önállóan ellátni a termelés megkövetelte színvonalán.

A képzés feladata, követelményrendszere

A szaktanfolyam során a  tanulóknak a következő készségeket és képességeket kell elsajátítaniuk, fejleszteniük annak érdekében, hogy képesítésük révén megfelelő szintű szakértelemmel rendelkezzenek:

 • a közlekedés ágazat elvárásainak megfelelő, szakszerű, gazdaságos és környezettudatos gépkezelői tudás,
 • a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások ismerete,
 • a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások ismerete
 • szerkezettani, üzemeltetési és technológiai ismeretek
 • rakodás- emeléstechnológiai ismeretek,
 • önálló munkavégzés adott munkagéppel

A gépkezelő képzésben történő részvétel feltétele, jelentkezés módja

 • alapfokú iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány, 
 • kitöltött jelentkezési lap,
 • adatkezelési nyilatkozat aláírva,
 • egészségügyi alkalmasság igazolása (foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely),
 • új gépkezelői jogosítvány szerzése esetén:
  • 2 db igazolványkép névvel a hátoldalán
 • már meglévő 2022.02.05. után kiállított gépkezelői jogosítvány esetén:
  • 1 db igazolványkép névvel a hátoldalán
  • gépkezelői jogosítvány személyes adatokat tartalmazó oldaláról másolat
  • gépkezelői jogosítvány ÉRVÉNYES alkalmasságot igazoló oldaláról másolat
 • személyi igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • esetlegesen meglévő – a kezelni kívánt gép kezeléséhez előírt – OKJ-bizonyítvány

Jelentkezni lehet személyesen az ügyfélszolgálaton, e-mailben, illetve telefonon.

Képzés megnevezése: Közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzése:

 • Targoncavezető, 
 • Földmunka-, rakodó és szállítógép, 
 • Emelőgépek gépcsoportjaiban, illetve 
 • egyéb gépcsoportokban is. 

Képzési részek (az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet alapján

4. § (1) A képzés elméleti és gyakorlati oktatási részből áll, amelyben a tantervi és vizsgakövetelményekben meghatározott tartalommal

a) az elméleti oktatási rész keretében

aa) általános munkavédelmi és elsősegély-nyújtási ismereteket (8 tanóra)
ab) általános üzemeltetési és technológiai ismereteket  (8 tanóra) és
ac) szakirányú gépspecifikus ismereteket (8 tanóra),

b) a gyakorlati oktatási rész keretében

ba) gépkezelési gyakorlatot (gépcsoporttól függően 2-8 tanóra)) és
bb) munka- és balesetvédelmi ismereteket (gyakorlat helyszínén 1 tanóra) kell oktatni.

Vizsgára bocsátás feltétele fenti tanfolyam elvégzése, előképzettség esetén  a „Felmentések az egyes képzési részek és vizsgák alól” fejezetben leírtakat figyelembe véve.

Sikertelen vizsga esetén csak a sikertelen részt kell pótolni.

Felmentések az egyes képzési részek és vizsgák alól (az 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet alapján)

6. § (1) Ha a tanuló bármely gépcsoport tekintetében rendelkezik a gépkezelői vizsgát megelőző öt éven belül megszerzett gépkezelői jogosítvánnyalmentesül a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti oktatás és az ahhoz kapcsolódó gépkezelői vizsga alól.

(2) A tanuló mentesül a teljes elméleti oktatási rész és az ahhoz kapcsolódó elméleti gépkezelői vizsga alól, ha a gépcsoporthoz tartozó, az építőgép-kezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgép-kezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM rendelet alapján megszerzett könnyű- vagy nehézgépkezelői vagy az Országos Képzési Jegyzékben foglalt építő- és anyagmozgató szakképesítéssel rendelkezik.

Hiányzás

Az alacsony  óraszámra való tekintettel a hiányzás nem megengedett, amennyiben ez mégis megtörténik és a tanuló pótórákat igényel, annak költsége a tanulót terheli.  A pótlás az elméleti oktatás időtartamán belül történhet az iskolavezetővel egyeztetett időpontban.

Képzés helyszíne

Az elméleti képzés helyszíne Pécs, Rákóczi út 55., Pécs, Nagy Flórián u. 7.

Gyakorlati képzés előre egyeztetett időben és helyen, 

a megkötött együttműködési szerződések szerint, gazdálkodó szervezeteknél.

Az oktatás időpontja a tanulók igényeihez igazodva általában

 • az elméleti órák esetében péntek délután, 
 • a gyakorlati oktatás szombat délelőtt. 

A tanfolyam elvégzése után valamennyi vizsgakötelezettség teljesítése esetén az adott gépcsoportra érvényes GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNY kerül kiállításra. 

A képzést előíró jogszabályok: 

 • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
 • A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 54/2021. (XI.5.) ITM rendelet
 • A közúti járművezetők és a közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet.  

A képzésben résztvevő jogai és kötelességei:

 • Elismeri, hogy ismeri a képző vállalási feltételeit, megismerte és elfogadja a tanfolyam lebonyolítási rendjét, a vizsgára bocsátás követelményeit, vállalja, hogy a foglalkozásokon az egészségügyi, tűz- és munkavédelmi szabályokat betartva rendszeresen részt vesz. 
 • Részvételét az órákon a Jelenléti íven aláírásával igazolja.

A képző jogai és kötelességei:

 • A képzés és a szakmai vizsga lebonyolításához szükséges feltételeket (személyi, tárgyi, szervezési) biztosítja. 
 • A képzést az előre egyeztetett órarend, a szakmai és jogszabályi követelményeknek megfelelően megtartja. 
 • A képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz. 
 • A vállalkozási feltételeket betartja, írásos tájékoztatót a tanfolyamra jelentkezéskor a jelentkezőnek átadja. 
 • Amennyiben szükséges a tanrenden változtathat, előzetes tanulói értesítés mellett.  

A képzés és vizsga díja: 

 1. Előképzettség nélkül elméleti és gyakorlati oktatás és vizsga 85.000 Ft, a hatósági vizsgák  gépcsoportonként 40.000 Ft/gép és az összes többi 25.000 Ft/gép. 
 2. Amennyiben mentesül az aa) és ab) rész elméleti órák alól, akkor 1 gépcsoportra az elméleti és gyakorlati oktatás és vizsga 60 000 Ft, a hatósági vizsgák gépcsoportonként 25 000 Ft
 3. Amennyiben megfelelő előképzettséggel rendelkezik és a teljes elméleti oktatás alól mentesül, akkor 

     1 gépcsoportra a gyakorlati oktatás 40 000 Ft, a hatósági vizsgák gépcsoportonként  25 000 Ft. 

     A képzés és vizsga díja a vizsga előtt fizetendő, lehet készpénzben,  illetve átutalással.

Írásbeli szerződéskötés külön feltétele:

A tanuló hozzájárul a jelentkezési lapon és annak mellékleteit képező okmányokon szereplő személyes és különleges adatainak kezeléséhez. A hatályos adatvédelmi szabályokról tájékoztatást kapott és tudomásul veszi azt.

Fenti dokumentum visszavonásig érvényes.