A „P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Kereskedelmi, Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság (rövidített nevén: „P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt.) eredményessége hosszú távon csak úgy biztosítható, ha oktatási, képzési tevékenységének színvonala megfelel a képzésben részt vevő személyek mindenkori elvárásainak. Mivel hírnevünket, piaci pozíciónk erősítését többek között az elvárásoknak megfelelő minőség, valamint a hatékony minőségirányítás garantálja, ezért kiemelt fontosságot tulajdonítunk mindazon tevékenységnek, amelyek céljaink elérését, a minőség és a minőségirányítás javításával segíti. 

Legfontosabb stratégiai célunkat, a hosszútávon történő stabil és gazdaságos működést a képzéseinkben részt vevő személyek igényeinek kielégítésével kívánjuk elérni. Felnőttképzési tevékenységünket úgy végezzük, hogy növeljük képzéseinkben részt vevő személyek elégedettségét, munkatársaink (oktatók és nem oktató foglalkoztatottak) megelégedettségét, figyelembe véve a tevékenységeinkre vonatkozó jogszabályokat. Ennek érdekében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a végrehajtására kiadott 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő minőségirányítási rendszert működtetünk a felnőttképzési tevékenységünk eredményessége érdekében.

A minőségirányítási rendszer működtetése, fenntartása és fejlesztése a felnőttképző vezetőjének feladatköre, aki a konkrét megvalósításba közreműködőként külső tanácsadót von be. A minőség iránti elkötelezettség jegyében, minőségirányítási rendszerünk eredményes működése céljából a mai naptól elrendelem a Minőségirányítási kézikönyvben előírt követelmények betartását.

A minőségirányítási rendszer hatálya kiterjed a „P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt. engedély alapján folytatott felnőttképzési tevékenységére és felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásaira, a felnőttképző vezetőjére, minden munkatársára és valamennyi képzésben részt vevő személyre.

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

A felnőttképzőnket

  • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény,
  • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 
  • a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
  • a szakképzésről szóló törvény végrehajtására kiadott 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
  • a felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és a felnőttképzők ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 30/2020. (VII. 23.) ITM rendelet

szabályozásának megfelelően működtetjük annak érdekében, hogy:

  • felnőttképzési tevékenységünk a képzésben részt vevő személyek elvárásait és a jogszabályok előírásait maradéktalanul kielégítse,
  • minőségpolitikánk teljesüljön,
  • tevékenységünk jól áttekinthető, követhető, hatásos és hatékony legyen,
  • minőségirányítási rendszerünk, szolgáltatási tevékenységünk és eljárásaink tökéletesedjenek.