Segédgondozó

Alapgondozási feladatok ellátása a mindennapi életvitelükben akadályozott személyeknél. A személyes higiénia biztosításától a bevásárlás, hivatalos ügyek intézése, gyógyszerbeadáson keresztül nyújt napi segítséget arra rászoruló embereknek.

Műtárgybecsüs

A műtárgybecsüs elsősorban a műtárgyak (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra, ikon) készpénzes felvásárlását, bizományba, aukciós értékesítésre történő átvételét és zálogba vételét végzi, aukciós és zálogtevékenységben működik közre. Megállapítja a műtárgyak fajtáját, művészeti stílusjegyeit, származását és korát. Azonosítja a műtárgy anyagát, készítési-díszítési technikáját. Műtárgyakhoz egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmaz. A műtárgy azonosításához katalógusokat, különféle jegykönyveket és mintakönyveket használ. Szakszerűen meg tudja nevezni és le tudja írni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát a bizonylatok kitöltéséhez, aukciós katalógus készítéséhez, a hiteles kommunikációhoz. A műtárgyakat önállóan meghatározza, felbecsüli az értéküket, és kialakítja az árakat a különféle kereskedelmi ügyletekben.

Logisztikus

Tisztában van az ellátási lánc fogalmával, szereplőivel és saját
feladataival az ellátási láncban. Ismeri a vállalat működésével kapcsolatos szükségletek felmerülési helyét, az adatok gyűjtésének módját. Elemzi a gyártóeszközök teljes eszközhatékonysági mutatóját (OEE). Termeléssel, munkaerő-szükséglettel kapcsolatos számításokat végez. Ismeri a minőségirányítás különböző rendszereit, azok célját,
jellemzőit és módszereit. Elosztási szükséglettervezést végez. Összegyűjti és dokumentálja a gyártási folyamatok logisztikai költségeinek adatait, és képes rendszerezni azokat.

Kályhás

A kályhás szakember a munkája során a tüzelőberendezés helyszínét felméri, megtervezi. Kályhát, kandallót, kemencét, tűzhelyet épít, átépít. Elvégzi a szükséges karbantartási, tisztítási, javítási munkákat. Felméri a kémény állapotát. Feladata ellátása során betartja a tűz- és munkavédelmi előírásokat. Munkáját megfelelőképpen dokumentálja.

Ékszerbecsüs

Az ékszerbecsüs elsősorban az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek készpénzes felvásárlását, bizományba, aukciós értékesítésre történő átvételét és zálogba vételét végzi, aukciós és zálogtevékenységben működik közre. Megállapítja az ékszerek, dísztárgyak típusát, művészeti stílusjegyeit, korát. Azonosítja a nemesfémtárgyak anyagát, finomságát, készítési-díszítési technikáit, a drágakövek jellemzőit. Nemesfémekhez, drágakövekhez egyszerűbb vizsgálatokat és műszeres módszereket alkalmaz. Az ötvösjegyek, fémjelek feloldásához jegykönyveket, a drágakövek meghatározásához, minősítéséhez táblázatokat használ. Szakszerűen meg tudja nevezni és le tudja írni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát a bizonylatok kitöltéséhez, aukciós katalógus készítéséhez, a hiteles kommunikációhoz. Az ékszereket, dísztárgyakat, fontosabb drágaköveket önállóan meghatározza, felbecsüli az értéküket, és kialakítja az árakat a különféle kereskedelmi ügyletekben.

Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens)

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.
A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában.
Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában.
Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el,
Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását.
Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre,
Munkáját kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Gyógyszertári szakasszisztens

Orvosi vények alaki kellékeinek ellenőrzése, retaxálása, gyógyszerverifikáció.
Tájékoztatás gyógyászati segédeszközökről, gyógytermékekről, azok kiadása, rendelése, készletek kezelése.
Pénztárkezelés, bankkártya-, egészségpénztári műveletek, dokumentumok kezelése, rendelése.
Magisztrális gyógyszerkészítésben közreműködés, kiszerelés, dokumentálás.
Szakmai kompetenciahatárok betartása mellett gyógyszerkészítményekről tájékoztatás.

Regeneráló wellness szakember

Megteremti a regeneráló-, svédmasszázs, szépészeti és aromaterápiás kezelések feltételeit.
Tájékoztatja a vendéget a masszázs módjáról, kommunikál a vendéggel Figyelembe veszi a vendég egészségi állapotát, anatómiai, bőr- és belgyógyászati ismereteit, az intimitás szabályait
Betartja az etikai szabályokat, eleget tesz a titoktartási alapkövetelményeknek Elsősegély-nyújtásnál körültekintően jár el
Az egyes speciális masszázsfajták alkalmazásánál szakszerűen jár el
Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti

Raktárvezető

A raktár tűz-, munka- és környezetvédelmi szabályainak betartása, gondoskodás a dolgozók oktatásáról
Raktári tárolóeszközök ellenőrzésének, karbantartásának megszervezése, elvégeztetése, Mérőeszközök, mérőberendezések hitelesítési, kalibrálási és lejárati idejének ellenőrzéséről gondoskodás.
Speciális áruk raktározási, kezelési szabályainak betartása.
A raktár teljesítményét jellemző időszakos mutatók elemzése.