Segédgondozó

Alapgondozási feladatok ellátása a mindennapi életvitelükben akadályozott személyeknél. A személyes higiénia biztosításától a bevásárlás, hivatalos ügyek intézése, gyógyszerbeadáson keresztül nyújt napi segítséget arra rászoruló embereknek.

Műtárgybecsüs

A műtárgybecsüs elsősorban a műtárgyak (üveg, kerámia-porcelán, dísztárgy, fegyver, keleti régiség, óra, ikon) készpénzes felvásárlását, bizományba, aukciós értékesítésre történő átvételét és zálogba vételét végzi, aukciós és zálogtevékenységben működik közre. Megállapítja a műtárgyak fajtáját, művészeti stílusjegyeit, származását és korát. Azonosítja a műtárgy anyagát, készítési-díszítési technikáját. Műtárgyakhoz egyszerűbb vizsgálati módszereket alkalmaz. A műtárgy azonosításához katalógusokat, különféle jegykönyveket és mintakönyveket használ. Szakszerűen meg tudja nevezni és le tudja írni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát a bizonylatok kitöltéséhez, aukciós katalógus készítéséhez, a hiteles kommunikációhoz. A műtárgyakat önállóan meghatározza, felbecsüli az értéküket, és kialakítja az árakat a különféle kereskedelmi ügyletekben.

Logisztikus

Tisztában van az ellátási lánc fogalmával, szereplőivel és saját
feladataival az ellátási láncban. Ismeri a vállalat működésével kapcsolatos szükségletek felmerülési helyét, az adatok gyűjtésének módját. Elemzi a gyártóeszközök teljes eszközhatékonysági mutatóját (OEE). Termeléssel, munkaerő-szükséglettel kapcsolatos számításokat végez. Ismeri a minőségirányítás különböző rendszereit, azok célját,
jellemzőit és módszereit. Elosztási szükséglettervezést végez. Összegyűjti és dokumentálja a gyártási folyamatok logisztikai költségeinek adatait, és képes rendszerezni azokat.

Kályhás

A kályhás szakember a munkája során a tüzelőberendezés helyszínét felméri, megtervezi. Kályhát, kandallót, kemencét, tűzhelyet épít, átépít. Elvégzi a szükséges karbantartási, tisztítási, javítási munkákat. Felméri a kémény állapotát. Feladata ellátása során betartja a tűz- és munkavédelmi előírásokat. Munkáját megfelelőképpen dokumentálja.

Ékszerbecsüs

Az ékszerbecsüs elsősorban az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek készpénzes felvásárlását, bizományba, aukciós értékesítésre történő átvételét és zálogba vételét végzi, aukciós és zálogtevékenységben működik közre. Megállapítja az ékszerek, dísztárgyak típusát, művészeti stílusjegyeit, korát. Azonosítja a nemesfémtárgyak anyagát, finomságát, készítési-díszítési technikáit, a drágakövek jellemzőit. Nemesfémekhez, drágakövekhez egyszerűbb vizsgálatokat és műszeres módszereket alkalmaz. Az ötvösjegyek, fémjelek feloldásához jegykönyveket, a drágakövek meghatározásához, minősítéséhez táblázatokat használ. Szakszerűen meg tudja nevezni és le tudja írni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát a bizonylatok kitöltéséhez, aukciós katalógus készítéséhez, a hiteles kommunikációhoz. Az ékszereket, dísztárgyakat, fontosabb drágaköveket önállóan meghatározza, felbecsüli az értéküket, és kialakítja az árakat a különféle kereskedelmi ügyletekben.

Reflexológia

Magyarul azt mondjuk: talpmasszírozás, a módszer azonban ennél többet jelent. Valójában a lábfejet és az alsó lábszár lábfej felé eső részét masszírozzuk. Az úgynevezett reflexzónákon jól beazonosíthatók a szervek és azok apróbb részletei. Aki ismeri ezek pontos helyét, az az adott hely apró jelei alapján felismerheti, hogy mi az, ami nem úgy működik, ahogy kellene. A hely ingerlésével, masszírozásával képes „odanyúlni” az adott szervhez, azaz hatni rá.

Frissítő masszázs

A tanfolyamot azoknak a leendő masszőröknek ajánljuk, akik segíteni szeretnének a mai világ emberének, hiszen a megváltozott életkörülmények és a folyamatos stressz miatt hatalmas teher nehezedik rájuk. A frissítő masszázs alkalmas olyan betegségek megelőzésére, mint pánikbetegség, depresszió, mozgásszervi betegségek stb.

Pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens)

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.
A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában.
Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában.
Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el,
Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását.
Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre,
Munkáját kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Pénztárgépkezelő

Pénztár- és pénzkezelési feladatokat lát el (forgalomképesség, valódiság ellenőrzés)
valuta- és csekkbeváltás, konverzió, jogszabályok betartása, árfolyam, jutalék alkalmazása
Devizajogi státusz megállapítása, személyazonosítás, okmányok érvényességének vizsgálata, ügyfél-átvilágítás.
Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása gyanújának felismerése, bejelentés tétele,
Értéktári nyilvántartás, pénztárnapló vezetése, munkaköréhez kapcsolódó iratkezelés elvégzése.
Pénzváltó és nyilvántartó számítógépes programok használata