A felnőttképző intézmény szervezeti és képzési múltjának bemutatása

Ahány szakma, annyi esély!

A Prosperitás Oktatási Központot egyéni vállalkozásként hoztam létre 1980-ban,  Pécs város első felnőttképző magániskolájaként, majd 1997-ben a “P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt. megalakulásával folytat-tuk tevékenységi körünket. Az egyéni vállalkozással szemben az esélyesebb bt. a pályázatok elnyerése és a Munkaügyi Központtal való kapcsolat erősítése céljából alakult meg.

Kezdettől fogva a felnőttképzés, átképzés, pályakezdő fiatalok képzése, valamint a munkahelymegtartó szak-képzés volt a tevékenység meghatározója. Az EU-hoz való csatlakozást megelőzően, majd követően a cél a különböző területeken elengedhetetlenül szükséges: a formálisan igazolt és a gyakorlatban is alkalmazható szakmák tanítása. Figyelemmel kísérjük régiónkban a hiányzó szakmákra való felkészítést, a munkahelyterem-tést szem előtt tartva. Minden új, megjelenő törvényváltozásra – lehetőségünk szerint – gyorsan reagálunk.

Továbbá ingyenes szolgáltatásokat, sőt valamennyi képzésünkhöz gyakorlati helyet, tankönyveket, jegyzeteket és az eszközök beszerzését biztosítjuk.
A stratégiai szempontoknak megfelelően: 34 OKJ-ban nyilvántartott, államilag elismert szakmai végzettséget biztosító képzéset szerveztünk az alapítás óta 2020. december 31-ig – az igényeknek megfelelően – Pécsett a Rákóczi út 55. szám alatt. 2014-ig képzési helyszínünk a Pécs, Nagy Lajos király útja 9-ben volt.

2021-től az új rendszerben: Felnőttképzési Adatszolgáltató  Rendszerben biztosítjuk a felnőttek részére a szakmák oktatását.

Az engedély birtokában e minőségirányítási rendszer szabályozása szerint 

 • a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzést
 • részszakmára felkészítő szakmai oktatást és 
 • a belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével – részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést kívánunk folytatni. 

Az intézmény irányítását az alapítás óta – 52 éves pedagógiai és 42 éves felnőttképzési intézményvezetői gyakorlattal rendelkező személy látja el; 2004-től munkáját oktatásszervező-ügyintéző segíti.

Oktatóink kiválóan felkészült, többéves oktatói tapasztalattal rendelkező szakemberek, oktatók, szakoktatók. 32 szerződéses megbízásos oktatónk van. A gyakorlati oktatók szakmájukban sikeres vállalkozók, illetve munkahellyel rendelkező munkavállalók. 2022-től egy fő informatikus segíti munkánkat. A könyvviteli, adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatokat megbízással egy vállalkozó látja el.

A magabiztosság alapja, a biztos tudás, ami megsokszorozza az erőt!

Gaál Zoltánné Molnár Ilona Eszter, ügyvezető/intézményvezető

Legfontosabb cégadatok:

 • 1980. január 2. Prosperitás Oktatási Központ Pécs, Nagy Lajos kir. útja 9. 
 • Jogutódja a cég hivatalosan is elismert neve: „P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Kereskedelmi, 
 • Szervező és Szolgáltató Betéti Társaság
 • A cég rövidített elnevezése: „P. Oktatási Központ” Második Esély Iskolája Bt.
 • A létesítő okirat kelte: 1997.01.01.
 • Cégjegyzék száma: Cg. 02-06-066302
 • Bejegyzés kelte: 1997.02.17.
 • A cég adószáma: 20108258-2-02
 • A cég székhelye: HU-7621 Pécs, Rákóczi út 55.
 • A cég statisztikai számjele: 20108258-8559-117-02
 • A cég mint felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: E/2020/000398  B/2020/008001